Henkilökohtainen apu

HENKILÖKOHTAINEN APU

Henkilökohtaista apua voidaan toteuttaa eri tavoin. Kunta voi järjestää henkilökohtaista apua omana palvelunaan, palveluseteleinä, toimeksiantona yrityksiltä tai työnantajamallilla. Tärkeää on tässä vaiheessa ottaa huomioon avustettavan oma mielipide: lähtökohtana henkilökohtaiselle avulle on henkilön itsemääräämisoikeus.

KOIRAKAVERIT

Koirakaveritoiminta on vapaaehtoista toimintaa, jonka tavoitteena on tuoda iloa ja antaa kokemuksia ihmisille, joilla ei ole omaa koiraa. Meidän koirakaverien vierailut ovat maksuttomia kotityöpalveluita tilatessa eikä koirakavereista makseta palkkaa tai kulukorvauksia. Otamme koirakaverit mukaamme pyydettäessä.