Palveluseteli koti- ja omaishoitoon

PALVELUSETELI
KOTI- JA OMAISHOITOON

Kotihoidon tavoitteena on tukea asiakkaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia ja mahdollisimman itsenäistä selviytymistä kotona sekä ylläpitää ja parantaa heidän fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyään.

Perusturvakuntayhtymä (PTKY) Karviaisen viranhaltija arvioi palvelutarpeen ja myöntää asiakkaalle palvelun, johon palveluseteli on tarkoitettu. Säännöllisen kotihoidon ja omaishoidon tuen vapaan ajan hoivapalvelun osalta kunnan viranomainen laatii asiakkaalle yhdessä asiakkaan ja/tai tämän edustajan kanssa hoito- ja palvelusuunnitelman ennen palvelun aloittamista.

Katso tarkemmat PTKY Karviaisen ohjeet: